Vanaf dit schooljaar kunnen onze leerlingen een locker huren voor gans het schooljaar. Zij kunnen hier hun boeken, ... achter slot en grendel bewaren.

Zij kunnen hun locker openen tijdens de ochtend van 8.15u tot 8.25, 's middags van 12.30u tot 12.40u en 's avonds van 15.40u tot 15.50u.

X