GROEIEN IN LEREN MET KRACHT

 

 

Samen GROEIEN IN LEREN vanuit je eigen kracht met een gezonde levenshouding in harmonie met onze natuurlijke leefwereld.

Als katholieke dialoogschool gaan we aan de slag met de talenten van onze leerlingen, leerkrachten en directie. De kracht van onze school zit in onze groeimindset. Wij geloven dat elke persoon groeipotentieel heeft. Het is vanuit dit geloof in de ontwikkelingskansen van elke mens dat wij ons pedagogisch project vormgeven. We zien deze groeimarge op persoonlijk niveau, maar ook vanuit een warme gemeenschap die mensen optilt. In onze school vinden we deze twee elementen terug in alles wat we doen. Tevens zetten we sterk in op het welzijn en het welbevinden van onze leerlingen, leerkrachten en directie. We zijn een school waarin een milieubewuste opvoeding centraal staat. Deze visie werken we uit in acht krachtlijnen.

 

GROEIEN IN LEREN vanuit je eigen kracht

1. Wij geloven dat leerlingen zich ten volle kunnen ontplooien als ze proactief in het leven staan. Concreet betekent dit: op tijd aanwezig zijn in de les, actief deelnemen aan de les, taken en toetsen op tijd maken en afgeven, correct en beleefd communiceren. We spreken over leerlingen die actief leren om nieuwe inzichten, vaardigheden en attitudes te verwerven.

2. Wij zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen maar kunnen doorgroeien als zij ambitieuze, maar realistische doelen voor ogen houden. Wij stimuleren onze leerlingen om zich te stretchen en om meester te worden van leerplandoelen, vaardigheden en attitudes. Op deze manier worden onze leerlingen echte leiders van hun eigen leertraject. Testen zijn geen doel op zich, maar metingen om de groei in leren in kaart te brengen en leerdoelen te verleggen.

3. Leerlingen kunnen verder groeien in leren als ze prioriteiten leren stellen. Onze wereld heeft de mond vol van het begrip timemanagement. Wij weten dat je tijd niet kan managen. Je kan wel leren om je taken en je opdrachten te ordenen en uit te voeren naar belangrijkheid en dringendheid. Plannen en uitvoeren zijn belangrijke vaardigheden om de toekomst vorm te geven. Als school vinden wij het essentieel dat onze leerlingen zich deze vaardigheden eigen maken. Uitstelgedrag zorgt voor onnodige stress en angst.

 

Samen GROEIEN IN LEREN

4. Onze school vormt een gemeenschap van lerenden. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen die leren samenwerken meer kunnen bereiken dan wanneer leerlingen individualistisch aan het werk gaan. Binnen onze samenwerking leren wij van elkaar. Vaardigheden worden van elkaar opgepikt en doorgegeven. Deze synergie dynamiseert de groei en ontwikkeling.

5. Ambitie is een eigenschap die we in onze school al decennia koesteren. Toch zijn we er ook van overtuigd dat onze leerlingen verder kunnen geraken als ze ook hun medeleerlingen laten scoren en winnen. Het gaat er niet om de beste te willen zijn, want in een leergroep van succesvolle leerlingen wordt iedereen naar een hoger niveau getild. In onze school zijn we doordrongen van de winwingedachte.

6. In onze school vertrekken we vanuit de hermeneutische ingesteldheid. Een school met vierhonderd leerlingen telt heel wat meningen en overtuigingen. Om zelf begrepen te worden en onze eigen stem te laten klinken, is het belangrijk eerst de ander te beluisteren en proberen te begrijpen. Dat vraagt luisterbereidheid, inlevingsvermogen en empathie: waarden, vaardigheden en attitudes die we in onze leergemeenschap ontzettend koesteren.

 

GROEIEN IN LEREN met een gezonde levenshouding

7. Als school zijn we ervan overtuigd dat leerlingen scherp moeten staan om zich cognitief te kunnen ontwikkelen. Voldoende nachtrust en slaaphygiëne, gezonde en evenwichtige voeding, voldoende sport en beweging, maar ook creatieve en culturele vitaminen zijn basisvoorwaarden om te kunnen groeien en leren. Wij zijn een school met voldoende aandacht voor het psychische welbevinden.

 

GROEIEN IN LEREN in harmonie met onze natuurlijke leefwereld

8. Als school zien we het als onze opdracht om leerlingen bedachtzaam te maken voor het feit dat we onze leefwereld delen met planten en dieren. Deze wereld is slechts levensvatbaar in een heel kwetsbare balans waarin elke soort zijn functie heeft. We zijn ons bewust van onze afhankelijkheid van de andere soorten én van onze verantwoordelijkheid t.o.v. deze andere soorten. Voor onze school is milieubewustzijn daarom een topprioriteit. Wij sorteren ons afval en zwerfvuil pakken we samen aan. Tevens proberen we onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken.

 

 

 

 


X