Middenschool

Konden wij onze school maar voorstellen op één bladzijde!  Jammer genoeg kunnen we niet toveren en kunnen we maar een juiste schoolvoorstelling maken als we alle mensen die samen school maken één voor één zouden voorstellen.  Want dat is een school: mensen die samen leren, samen leven, samen talenten ontwikkelen, samen minder goede kantjes bijschaven, samen plezier maken, samen genieten van het leven, …  Kortom, een school is eigenlijk de optelsom van de talenten en de tekortkomingen van al diegenen (leerlingen, leerkrachten, ouders, directie, …) die erbij betrokken zijn. 

Onze school sluit nauw aan bij de huidige maatschappij.  Wij voeden onze leerlingen niet op tot wereldvreemde wezens, maar leren hen omgaan met de huidige tendensen.  We gaan dieper in op de eisen en de noden van onze samenleving.  U leest het inderdaad goed: bij ons op school wordt niet alleen kwalitatief hoogwaardig onderwijs aangeboden. 

 

Ontwikkeling van hoofd en hart

Naast de ontwikkeling van het verstand hebben wij ook voortdurend aandacht voor het hart. Gelukkige leerlingen, gelukkige leerkrachten en bijgevolg gelukkige ouders, daar streven wij naar.Toekomstgericht onderwijs is wat wij u aanbieden. Wij zijn er ons van bewust dat wij een belangrijke rol spelen in de toekomst van uw kind. We zorgen er dan ook voor dat we onze leerlingen een brede ontwikkeling aanbieden zodat ze met voldoende kennis én als zelfverzekerde mensen hun dromen kunnen waarmaken. 

 

Aandacht voor socio-culturele vorming

We besteden tijdens de lesuren niet alleen aandacht aan schoolse kennis. Ook socio-culturele vorming is onontbeerlijk in ons leven.  Dat pubers veel oog voor uiterlijkheden hebben, is voor ons dan ook mooi meegenomen. Wij bouwen hierop zelfs verder: kunst, theater, ballet, stadsbezoeken, …  We leren hen kritisch te kijken naar de wereld rondom hen. En daar blijft het niet bij! In plaats van fantasie en creativiteit af te keuren, moedigen wij hen aan om hun kinderlijke onschuld niet te verliezen. Want ook dat is noodzakelijk om op te groeien tot een volwaardige mens!

 

Respect en genegenheid voor anderen

Succeservaringen zijn belangrijk in het leven en dat beseffen wij!  We willen dan ook dat onze leerlingen graag naar school komen en dat kan pas wanneer we aan een leefgemeenschap bouwen waarin alle leerlingen zich thuis voelen.  Wij zorgen er dan ook voor dat er op onze school een klimaat heerst van respect en genegenheid voor anderen. Wij baseren ons hiervoor op de evangelische boodschap. Maar ook solidariteit met de derde en vierde wereld is belangrijk.  Elke dag opnieuw engageren wij ons ertoe om deze opdracht te vervullen.  Maar ook tijdens klas- en bezinningsmomenten en belangrijke periodes in het kerkelijk jaar gaan wij dieper in op deze onderwerpen.  Deze initiatieven worden elk jaar  ondersteund door onze pastorale werkgroep.

 

Gezonde mensen in een gezond lichaam

Als het kriebelt moet je sporten, want wij willen gezonde mensen in een gezond lichaam. Wij stimuleren jongeren dan ook om te sporten door een ruim gamma van sportactiviteiten aan te bieden. Dat wij belang hechten aan gezondheid blijkt ook uit onze ligging. Onze leerlingen spreken zelf over “een groene school aan de rand van ’t stad” en die uitspraak nemen wij hier graag over. Onze leerlingen beschikken over een zee van speelruimte. Is het je trouwens al opgevallen hoe proper de speelplaats wel is?  Hiervoor staan onze leerlingen zelf in, want jongeren uit de 21ste eeuw zijn milieubewust.

 

Een leerlinggerichte school

Onze huidige maatschappij verwacht veel van jongeren. Om hen te beschermen tegen de druk moeten we hen weerbaar maken.  De leerkrachten van onze school maken er dan ook een gewoonte van om alle leerlingen individueel te begeleiden en te beschermen. We houden de drempel laag zodat ze altijd bij ons terecht kunnen. Deze leerling-gerichte aanpak weerspiegelt zich in onze leerlingen-begeleiding en de inspraak die onze leerlingen krijgen. We moedigen de kinderen aan om zelf initiatieven te nemen en begeleiden hen dan stap voor stap tijdens het proces.

 

Als katholieke school maken wij deel uit van de scholengemeenschap Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen. Zij is aangesloten bij het Vlaams Verbond van het Katholiek Onderwijs en wil dan ook de doelstellingen van het Katholiek Onderwijs ten volle realiseren.  Hoe we dit concreet doen? Wij – leerkrachten en directie – engageren ons om in een aangenaam schoolklimaat degelijk en hoogwaardig onderwijs te verstrekken.  Dit doen wij in een eigentijds, christelijk geïnspireerd kader.

We zouden het onderwijs in onze middenschool kunnen samenvatten in vier punten: 

 

1)      Onze leerlingen begeleiden in de ontwikkeling van hun denken.
2)      Onze leerlingen leren hoe ze moeten samenwerken en samen leren/leven.
3)      Onze jongeren verantwoord leren omgaan met natuur en met anderen.
4)      Onze jongeren op een eigentijdse wijze begeleiden in hun geloofsvisie.

 

De wereld blijft maar draaien en de samenleving evolueert nog elke dag. Daarom blijft ook onze school voortdurend in beweging! Wij voeden onze leerlingen op tot volwassenen die hun mannetje kunnen staan in de wereld waarin ze leven, mensen die zich bewust zijn van hun zwaktes en sterktes en deze ook kunnen aanwenden om de toekomst te veroveren! 

“Hier mag je zijn

wie je bent
en zoals je bent
met fouten en gebreken
om te kunnen worden, die je in aanleg bent,

maar zoals je je nog niet kunt vertonen
en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur”

 

(A.A. Terruwe)

X